Historien om Union Scene

Velkommen til Union Scene. Et konsertsted som ble født fra ruinene av et gammelt papirlager som var viktig papireksportør i Europa til å være en viktig bidragsyter til byens pulserende kulturliv i dagens Drammen.

Union Scene er en del av området med navn Papirbredden på Grønland i Drammen. Området har navnet sitt etter den gamle papirindustrien som holdt til i området. Mye av området har siden 17- og 1800-tallet blitt pusset kraftig opp og mye av industribygningene og de gamle småhusene har blitt fjernet under oppussingen.

Papirfabrikkområdet. I front ser du det som i dag er bygningen som huser Union Scene. Øverst i bildet er Strømsgodset Kirke. Bildet er fra 1958. Foto: J. Kruse / Drammen Kommune

Fra tidligere år var større deler av Drammensvadraget fylt opp med papirfabrikker. I Grønlandsområdet oppstod det i 1907 en fabrikk som trolig var verdens største produsent av matpapir, drevet av AS Kierulf & Ryberg Papirfabrik, senere Forenede Papirfabrikker AS og etter en storbrann ble både området og bedriften overtatt av AS Union. I perioden frem mot krigen gikk produksjon over til skrive- og trykkpapir, noe som ble avrundet da krigen ble igangsatt. I krigsperioden var det nesten ikke aktivitet i fabrikklokalene som først var i full drift i 1948/49 og fokuset gikk over på andre produkter. På det meste produserte Union og nabobedriften Drammen Paper Mills 11.500 årstonn, noe som ga Union status som Europas største eksportør og Nordens største produsent.

Maskinene i papirfabrikkene på Grønland ble gradvis skrudd av og var fra 1982 fullstendig avviklet, selv om det i senere tid ble gjort enkelte forsøk på starte drift. Området foran Drammens Bibliotek og Union Scene er bygninger som har blitt bevart og pusset opp innvendig. Flere av bygningene du ser i dette området er i dag verneverdige bygninger.

I 1995 skulle det igjen skje noe på tomten der det tidligere ble produsert store mengder papir. Navnet var ikke vanskelig å forutse hva skulle bli. AS Union som hadde gjort det stort i området siden tidlig 00-tall skulle leve videre og dermed ble Union Rock etablert i det som da var et lagerlokale uten strøm, vann, toaletter og, la oss være ærlig, litt for dårlig brannsikkerhet.

I 2004 ble det igangsatt et prosjekt av Union Eiendomsutvikling, hvor salen og bygget fikk en stor overhaling. Lokalene ble åpnet for publikum i februar 2005. Buskerud fylkeskommune har klassifisert Union Scene-bygget som et regionalt kulturbygg med flere aktører som Brageteatret, G60, Interkultur, Buskerud Innvandrerråd, Drammen Kulturskole, Buskerud Musikkråd, Drammen Minioritetsråd, Buskerud Kunstsenter, Union Rock og Drammen kommune sin egen kulturavdeling.

I 2009 ble Union Scene innlemmet i det nyopprettede selskapet Drammen Scener, som er et selskap heleid av Drammen Kommune og som drifter både Drammens Teater og Union Scene.

I 2019 startet oppgaven med å bygge om Union Scene. Galleriet ble forminsket og bæresøyler flyttet, for å gi rommet bedre synlighet og åpenhet, samt at muligheten til å ha flere sittende publikummere ble realisert. I samme tidsrom ble det også gjort omfattende akustikktiltak og nytt PA-anlegg ble innkjøpt.

Foto: Andrea Johnsen

Kilder:
Forenede Papirfabrikker A/S, Drammen Byleksikon
Forenede Papirfabrikker, Industrimuseum
Om oss, Union Eiendomsutvikling
Om oss, Union Rock